Jesień 2020


WYKŁAD

DYSKUSJA

WARSZTAT
KONCEPCJA  |  Martyna Obarska, Tomasz Trzupek, Paweł GrodzickiREALIZACJA  |   Helena Zuzanna Wiśniewska, Kamil Puk, PROLOG


PREZENTACJA 2  |  Anna Światłowska, Grzegorz PiątekPREZENTACJA 1  |   Robert Pludra


Podcast

Koncepcja  ︎︎︎

Ślepy architekt a może głuchoniemy śpiewak? Czy istnieje święty graal architektury?


Wyniki warsztatówWarsztat z Martyną Obarską i Tomaszem Trzupkiem 

Konkurs 48h

Nakarmmy rośliny


Opieka nad roślinami skłania ludzi do integracji, a przebywanie wśród zieleni poprawia zdrowie i samopoczucie. Rośliny w mieście wymagają jednak szczególnej ochrony i troski. Aby rośliny mogły odżywiać człowieka, człowiek powinien również odżywiać rośliny.

Do stworzenia tej relacji potrzebna jest architektura. Nasz projekt to system hydroponiki z roślinami oczyszczającymi powietrze, umieszczany przy budynkach mieszkalnych. Ten rodzaj uprawy wymaga wyłącznie wody, nawozu i nadzoru lokalnej społeczności.

Rdzeniem projektu jest zbiornik na wodę opadową, która w Polsce jest niewykorzystywanym zasobem. Na zewnątrz kubiku można dodawać elementy systemu nawadniania, dzięki czemu użytkownicy oddziałują na otoczenie.

Autorzy : Alicja, Mary, Agata, Edyta, Filip
Wegetacja


Czekanie można podzielić na krótkotrwałe - te powiązanie z naszą codziennością - oraz długotrwałe obejmujące dni, miesiące i lata, do których pierwotnie określenia służyła nam przyroda.

Róg Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej jest dla nas miejscem powiązanym z czekaniem. Spotykają się tam różne klasy zawodowe, społeczne i kulturowe: kierowcy-dostarczyciele Uber Eats, taksówkarze, pracownicy korporacji oraz osoby oczekujące na autobus, taksówkę, czy na spóźnionych znajomych. To miejsce zawsze gromadzi ludzi, aczkolwiek współcześnie osoby te nie wykraczają zwykle poza świat swoich telefonów.

Chcemy wprowadzić formę, która pozwoli nie tylko zintegrować grupę obecnych tam osób, ale także zwrócić ich uwagę na upływ czasu i dzisiejszy pęd w kontraście do spokojnego wzrostu roślin. Ponadto wielu użytkowników skrzyżowania pojawia się na nim cyklicznie, co wprowadza możliwości doświadczania przyrody regularnie.

Mobilne sześciany z ziemią, nasionami i podstawowymi narzędziami, które posłużą do uprawy własnych roślin, pozwolą osobom tam zgromadzonym stworzyć sobie własną, spokojną i adaptowalną do sytuacji przestrzeń. Zmieni ona czekanie w odpoczynek przy naturze  i spotkanie z ludźmi oraz pozwoli na refleksje na temat upływającego czasu i celu wegetacji.

Autorzy : Michał, Asia, Marek, Oliwia, Natalia


Łączyć dzieląc


Problem opustoszenia dotyka wielu warszawskich osiedli. Brak podmiotowości i przeskalowanie terenu jest przyczyną zaniku aktywności, wywołany uczuciem niepokoju i brakiem więzi z miejscem. Projekt rozwiązuje problem skali przy użyciu narzędzi, które poza aspektem estetycznym, mają za zadanie budować wspólnotę między użytkownikami.

Autorzy : Piotrek, Kinga, Dominika, Julia P. , Julia D.OBIOGÓWKA

System współpracy osiedla z gospodarstwem rolnym


Jesteśmy bliscy katastrofie klimatycznej, lasy przekształcamy w miasta , a zieleń na parkingi. Rozumiemy , że wszystko co jemy wpływa na nasze zdrowie i funkcjonowanie. Niestety uprawianie jadalnych roślin ,ze względu na zanieczyszczone powietrze może mieć negatywny skutek.

Każdy z nas wytwarza około 26 kg śmieci biodegradowalnych w ciągu roku. Tylko 8% z nich jest kompostowana. Komposty naturalne zastępują nawozy produkowane chemiczne. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na terenie nieruchomości. Dlatego stworzyliśmy wspólny system kompostowania odpadów dla śródmiejskich kamienic. Odpady biologiczne są przetwarzane na kompost na terenie osiedla, a następnie przewożone do rolników w okolicach miasta. Kompost który przekazujemy powraca do nas w postaci wysokiej jakości produktów. Praca projektu cyklicznie powtarza się, a materiał organiczny zostaje w obiegu.

Autorzy : Maria Kuryłowicz, Jeremi Dziedziejko, Zosia Stępka, Anna Borkowska, Zuzia Bednarska
Wstępniak
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


                                 
ul. Jazdów 3/6
a@sawapw.pl
facebook.com/arch.akademiaProjekt Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury PW