warsztaty:

małe A   |   A3

programy:
akademia

to program edukacyjny prowadzony przez SAWAPW, ma na celu rozwój społeczeństwa na różnych poziomach:

Od skali indywidualnej w której skupiamy się na poszczególnych jednostkach, ich edukowaniu,  przekazywaniu wiedzy i kompetencji.

Przez skalę grupową/zespołową – integrujemy przekrojowo grupy różnych studentów, rozwijają oni swoje umiejętności społeczne i uczą się procesu pracy projektowej w zespole. Tworzymy pole do wymiany wiedzy,  jak studiować i tworzyć.

Skalą środowiskową nazywamy grono architektów, studentów, stowarzyszenia, Jazdowa i twórców - w tej skali tworzymy środowisko kontaktu. Wszystkie grupy poszerzają własne horyzonty, lepiej rozumieją  swoje potrzeby oraz uczą się od siebie nawzajem.
Akademia staje się łącznikiem w którym na innych zasadach środowiska mogą się spotkać jak i zweryfikować swoje wyobrażenia i kompetencje. Dostają narzędzia by tworzyć projekty i nawiązywać wielopłaszczyznową współpracę.


Ostatnim aspektem Akademii jest działanie w skali globalnej - bez ograniczeń. Całej społeczności studentów zostanie udostępniona możliwość korzystania z platformy - będzie ona  miejscem gdzie w nowej formie można pozyskiwać wiedzę i materiały.
W skali globalnej zawiera się również drugi aspekt. Poprzez otwarcie większości wykładów i dyskusji rozszerzamy działanie na ludzi wszystkich


lokalizacja


Otwarta Pracownia to miejsce spotkań i dyskusji, prelekcji, koncertów, wystaw, a także pracy warsztatowo-projektowej społeczności akademickiej Wydziału Architektury PW. To przestrzeń otwarta dla mieszkańców Warszawy z misją popularyzacji wiedzy o architekturze i historii naszego miasta, a także interdyscyplinarnej dyskusji nad jego przyszłością.

W tym miejscu, prowadzonym siłami społeczności, wielokrotnie organizowaliśmy warsztaty architektoniczne dla dzieci (Archi-przygody i festiwal LABA). Drewniany domek tworzy nieformalną i ciepłą atmosferę, a zielona przestrzeń ogrodu sprzyja kreatywnym aktywnościom dla najmłodszych.

Otwarta Pracownia prowadzona jest przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW.
Mieści się w fińskim domku przy ul. Jazdów 3/6 i jest częścią Otwartego Jazdowa – największego oddolnego centrum kultury i edukacji w Polsce.

zespół


Jesteśmy grupą, która działa od lat w SAWAPW i Otwartej Pracowni Jazdów. Większość z nas ma wykształceniearchitektoniczne - ale nie tylko. Wspólnie koordynujemy A-Akademię i odbywające się w jej ramach projekty A3 oraz małe A.  


︎︎︎ Aleksandra Bartczak
członkini Zarządu Stowarzyszenia Akademickiego WAPW. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury PW, absolwentka wymiany bilateralnej z uczelnią North China University of Technology w Pekinie (北方工业大学). Organizatorka warsztatów OSSA 2019 Bajka, warsztatów Architektour 2019 w Kaliszu. Wolontariuszka Otwartej Pracowni Jazdów od 2018 roku. Współorganizatorka festiwalu Laba w latach 2018 i 2019. Organizatorka Nocy Muzeów 2016, 2017 i 2018


︎︎︎ Agata Ceglińska członkini Zarządu Stowarzyszenia Akademickiego WAPW. Absolwentka studiów inżynierskich na WAPW i  magisterskich na NCUT(北方工业大学). Organizatorka Nocy Muzeów na WAPW 2016 i 2018. W roku 2019, organizatorka Architektour i w tym samym roku główna organizatorka warsztatów OSSA Bajka. Współorganizatorka festiwalu LABA 2018 i 2019 w kolaboracji z kwartalnikiem PRZEKRÓJ. Prowadząca zajęcia Architektoniczne dla najmłodszych pod patronatem Narodowego Centrum Kultury. Praktykantka Polskich i Rumuńskich biur projektowych. Współpracuje z POLE Architekci.

︎︎︎ Mateusz Potempski
architekt, aktywista, społecznik, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Zaangażowany w procesy partycypacyjne współautor i prowadzący w programie “Archi-przygody” NCK. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Akademickiego WAPW. Pomysłodawca, współtwórca i współkoordynator Otwartej Pracowni. Specjalista w tematyce architektury Jazdowa, współautor wydanego przez Stowarzyszenie Akademickie WAPW w grudniu 2019 „PAOJ Przewodnika Architektoniczny Osiedla Jazdów


︎︎︎ Marta Zapaśnik
członkini Zarządu Stowarzyszenia Akademickiego WAPW. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na stopniu inżynierskim. Obecnie studiuje architekturę na stopniu magisterskim na WAPW i koordynuje program edukacyjny A3 dla studentów oraz “małe a” dla dzieci w ramach projektu Akademia Architektury. Studiowała w Niemczech na OTH Regensburg na stopniu magisterskim. W 2019 prowadziła kurs rysunkowy DOMINek dla dzieci w wieku 6-12 lat, w 2018 prowadziła warsztaty dziecięce w ramach festiwalu LABA w kolaboracji z kwartalnikiem PRZEKRÓJ.


︎︎︎ Zuzanna Helena Wiśniewska
animatorka kultury, trenerka umiejętności miękkich, aktywistka, absolwentka socjologii oraz gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 10 lat działa w organizacjach pozarządowych, a od 2016 roku członkini społeczności Otwartego Jazdowa - największego oddolnego centrum edukacji i kultury w Polsce. Współkoordynatorka Otwartej Pracowni Jazdów, koordynatorka ds. członkostwa oraz wolontariatu w Stowarzyszeniu Akademickim WAPW - odpowiedzialna za rozwój jednostek, zespołów oraz wzmacnianie organizacji. Pod swoją opieką ma w sumie 120 osób.


︎︎︎ Maria Baczewska
absolwentka Wydziału Mechatroniki PW, doktorantka 3. roku studiów doktoranckich w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wiceprezeska Stowarzyszenia Akademickiego WAPW, opiekunka Otwartej Pracowni Jazdów, współkoordynatorka projektu Muzyka w Pracowni. Od 2017 aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Osiedla Jazdów, współorganizatorka inicjatywy "Lato w domkach" - konkursu na działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną w domkach fińskich na Osiedlu Jazdów. Absolwentka interdyscyplinarnego programu ART+DESIGN+SCIENCE 2019, organizowanego przez fundację Science Now. W latach 2013-2019 producentka międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej Muzyka w Raju.
kontakt


ul. Jazdów 3/6
a@sawapw.pl
facebook.com/arch.akademia

instagram.com/arch.akademia

Projekt Stowarzyszenia Akademickiego Wydziały Architektury PW