warsztaty:

małe A   |   A3

programy:
A3

To program mający na celu rozwój wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania koncepcji, realizacji projektu i jego prezentacji. Specyfiką programu jest rozłożenie procesu projektowego na składowe i rozwój jego poszczególnych elementów tak, aby praca nad projektem nie była wynikowa, a cały cykl przemyślany i spójny.
To edukacja równoległa i komplementarna z tokiem studiów realizowanym na wydziałach architektury. Łączymy studentów różnych lat studiów by mogli między sobą dzielić się wiedzą i procesem projektowym - poprzez wertykalną wymianę wiedzy w duchu peer to peer learning.

Specjaliści z poszczególnych dziedzin na bieżąco będą wspierać uczestników i warsztatowo pracować nad poszczególnymi elementami. Efekty warsztatów zbieramy w bazę wiedzy, która będzie stanowić ogólnodostępne kompendium edukacyjne z zakresu rozwoju procesu twórczego.

Cykl ten nie jest o architekturze, ale o tym jak ją studiować, jak badać, jak zwiększać swoją  kreatywność i trenować pracę kooperacyjną. Wierzymy, że na żadnym etapie edukacji nie powinniśmy przestawać się rozwijać, dlatego warsztaty kierujemy do studentów studiów inżynierskich, aby nauczyli nawzajem się wspierać i wykorzystywać swoje atuty. Wykłady i dyskusje pozostawiamy otwartymi, aby program A3 stał się przestrzenią łączenia środowisk i ich rozwoju bez barier.

3 bloki tematyczne 


1. Koncepcja – Pierwszy blok cylku zanalizuje wczesne stadium procesu projektowego. Rozważa tematykę reaserchu, badania kontekstu i kreatywnego myślenia. Uczestnicy po tym dziale mają znajomość źródeł i metod zdobywania wiedzy, wiedzą o dostępnych metodach i narzędziach projektowych. 
Są im przekazywane wskazówki o tym, jak syntetyzować pomysły, wyciągać z nich wnioski, na ich podstawie tworzyć jasne założenia projektowe. 

2. Realizacja – Środkowy dział projektu A3 skupia się na efektywności pracy jak i na poprawieniu jej jakości. Przekazywana na tym wiedza etapie skupia się na  tym jakefektywnie pracować w zespole. Na naszych wykładach stawiamy na praktyczną wiedzę o doświadczeniu w zawodzie
Uświadamiamy uczestników o różnorodnych metodach i narzędziach przy materializowaniu koncepcji projektowej
Specjaliści dają wskazówki, jak zaplanować proces projektowy

3.Prezentacja – Ostatni blok poświęcony jest prezentacji. Wiedza przekazywana na spotkaniach tyczy się za równo prezentacji mówionej, pisanej jak i graficznej. Takie kompleksowe podejście do tematyki pozwoli jak najpełniej poprawić kompetencje uczestników w zakresie prezentacji. Nacisk będzie kładziony na umiejętność przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia publicznego i konstruktywnej krytyki, dawania feedbacku drugiej osobie oraz zadawania merytorycznych pytań. 3 rodzaje spotkań


1. Otwarte Spotkanie Wykładowe – prowadzone przez specjalistów i praktyków.
Każde spotkanie składa się z 3 wykładów po 30-45 min.
Wykład obejmuje składową procesu projektowego
Grupą docelową są studenci i praktycy architektury z całego kraju.
Każdy wykład będzie prowadzony stacjonarnie w Otwartej Pracowni Jazdów i w formie live stream.

2. Otwarte Dyskusje – dla twórców, studentów, praktyków
oparte na metodzie “peer to peer learning” (edukacji rówieśniczej).
wymianę doświadczeń, przemyśleń, porad
rozmowy z moderatorem
nagrana i wydana w skróconej formie jako podcast.

3. Warsztaty - ćwiczenia i analiza wybranych składowych procesu projektoweg dla studentów wyłonionych drogą konkursu.
Forma =  wiedza + ćwiczenie + ewaluacja
Każdy warsztat ma trenować składową procesu projektowego
wiedza ćwiczona jest w praktyce.

wzajemna nauka
realizacja warsztatu pod kątem merytorycznym a następnie analiza zagadnienia i jego ewaluacjaProjekt realizowany w ramach zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


                                  

ul. Jazdów 3/6
a@sawapw.pl
facebook.com/arch.akademia

Projekt Stowarzyszenia Akademickiego Wydziały Architektury PW