Warsztaty A3 2020


PROWADZĄCY

W programie wzięli udział
profesjonaliści wielu dziedzin
WYKŁAD KONCEPCJA 07.10.2020

Martyna Obarska 

Jak robić research? ︎︎︎

Tomasz Trzupek

Jak badać kontekst? ︎︎︎

Paweł Grodzicki

Jak syntetyzować koncepcję? ︎︎︎

DYSKUSJA 14.10.202

Ślepy architekt a może głuchoniemy śpiewak?
Czy istnieje święty graal architektury?


moderator: Igor Łysiuk
posłuchaj ︎︎︎

WARSZTAT KONCPECJA 24.10.2020

Martyna Obarska
Tomasz Trzupek
o koncepcji


DYSKUSJA REALIZACJA 04.11.2020

Jak robimy projekty?

Moderator: Igor Łysiuk
posłuchaj ︎︎︎


DYSKUSJA PREZENTACJA 25.11.2020

Jak prezentować projekt?

moderator: Mateusz Potempski
posłuchaj ︎︎︎
WARSZTAT PREZENTACJA 05.12.2020

Jakub Snochowski

Warsztat z improwizacji ︎︎︎
WSTĘPNIAKI

Sprawdź co przygotowali uczestnicy
aby dostać się na warsztatyORGANIZATORZY

Projekt zrealizowali:

PARTNERZY

Projekt był możliwy dzięki wsparciu:


Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW