Warsztaty A3 2021
PROWADZĄCY

W programie wzięli udział
profesjonaliści wielu dziedzin
WYKŁAD KONCEPCJA


Mateusz Machalski

Koncepcja w typografii ︎︎︎

Natalia Paszkowska

Koncepcja w architekturze ︎︎︎


Anna Axer Fijałkowska
Grzegorz Jarzyna

Koncpecja w teatrze ︎︎︎

DYSKUSJA

Czym jest koncepcja?

Moderator: Mateusz Potempski
posłuchaj ︎︎︎
WYKŁAD REALIZACJA

Helena Wiśniewska

Zarządzanie sobą ︎︎︎

Marek Dąbrowski

Zarządzenie projektem ︎︎︎

A-A Collective

Jak pracować kolektywnie ︎︎︎


DYSKUSJA

Realizacja

Moderator: Mateusz Potempski
posłuchaj ︎︎︎DYSKUSJA PREZENTACJA

Helena Wiśniewska

Ego vs. bycie niewidzialnym ︎︎︎
WARSZTAT PREZENTACJA

Grzegorz Piątek

Pisanie o projekcie ︎︎︎


Jakub Snochowski

Improwizacja ︎︎︎


UCZESTNICY

Poznaj absolwentów programu A3

ORGANIZATORZY

Projekt zrealizowali:


PARTNERZY

Projekt był możliwy dzięki wsparciu:

Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW